Ericsson Nikola Tesla Privacy Policy

PRIVOLA ZA OBRADU OSOBNIH PODATAKA

Uvod

Ericsson Nikola Tesla d.d. (dalje u tekstu. "ETK") pozvao Vas je da pristupite selekcijskom postupku kojem je cilj odabrati najpogodnijeg kandidata za otvorenu poziciju.

Svrhe ove Privole jest da uz Vaše slobodno dano odobrenje ETK može nastaviti zakonito obrađivati Vaše osobne podatke i nakon dovršetka selekcijskog postupka u kojem Vas nismo odabrali kao najpogodnijeg kandidata, ali bi se kasnije u ETK mogla ukazati potreba za zapošljavanjem osobe Vašeg profila.


Kategorije osobnih podataka

Kategorije osobnih podataka koje ćemo obrađivati u ovu svrhu uključuju:

  1. opće i kontakt podatke (ime i prezime, datum rođenja, adresa stanovanja, broj telefona i/ili mobitela, adresa elektroničke pošte, Skype ID);
  2. podatke o kompetencijama (rezultati psihologijskog testiranja, rezultati testiranja tehničkih kompetencija, akademsko obrazovanje, radno iskustvo, poznavanje određenih tehnologija i rješenja, poznavanje određenih poslovnih procesa, organizacijske vještine, rad u timu, hobiji, poznavanje stranih jezika);
  3. podatke o vlasništvu/suvlasništvu nad obrtom ili trgovačkim društvom, o obavljanju funkcije u trgovačkom društvu (upravna/nadzorna tijela, prokurist), odnosno, o obavljanju (samostalnom ili kroz obrt/društvo) djelatnosti isporuke suvremenih informacijsko-komunikacijskih proizvoda, rješenja, softvera i/ili usluga, te
  4. osobnu fotografiju.


Povlačenje privole

U svakom trenutku davatelj ove privole ima pravo u cijelosti ili djelomično povući ovu privolu. Povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade na temelju privole prije njezina povlačenja. Povlačenje privole može se obaviti jednostavnim davanjem izjave o povlačenju neposredno ETK Službeniku za zaštitu osobnih podatka ili dostavom putem elektronske pošte: sluzbenik.za.zastitu.osobnih.podataka@ericsson.com.


Ostale relevantne informacije

U ETK ne provodimo automatizirano donošenje odluka.


Vaše osobne podatke čuvati ćemo najduže 12 mjeseci. Tijekom tog razdoblja, a do početka novog selekcijskog postupa, Vaši osobni podaci bit će pohranjeni u našoj arhivi te se, osim u iznimnim slučajevima (npr. sudski spor), neće aktivno obrađivati. U slučaju otvaranja novog selekcijskog postupka, Vaši osobni podaci bit će aktivno obrađivani kako je detaljno opisano u ETK Informacijama o obradi osobnih podataka kandidata za posao.