Ericsson Nikola Tesla Privacy Policy

PRIVOLA ZA OBRADU OSOBNIH PODATAKA

Uvod

Ericsson Nikola Tesla d.d. (dalje u tekstu. "ENT") pozvao vas je da pristupite selekcijskom postupku kojem je cilj odabrati najpogodnijeg kandidata za otvorenu poziciju.

Svrha ove Privole je da uz vaše slobodno dano odobrenje ENT može nastaviti zakonito obrađivati vaše osobne podatke i nakon dovršetka selekcijskog postupka u kojem vas nismo odabrali kao najpogodnijeg kandidata, u slučaju kada bi se kasnije u ENT mogla ukazati potreba za zapošljavanjem osobe vašeg profila ili slučaju vaše prijave na drugu otvorenu poziciju za vrijeme trajanja razdoblja obrade iz točke 4.


Kategorije osobnih podataka

Kategorije osobnih podataka koje ćemo obrađivati u ovu svrhu uključuju:

  • opće i kontakt podatke (ime i prezime, datum rođenja, adresa stanovanja, broj telefona i/ili mobitela, adresa elektroničke pošte, URL na profil s društvene mreže, npr. LinkedIn (opcionalno));
  • podatke o kompetencijama (akademsko obrazovanje, radno iskustvo, poznavanje određenih tehnologija i rješenja, poznavanje određenih poslovnih procesa, organizacijske vještine, rad u timu, hobiji, poznavanje stranih jezika);
  • podatke o vlasništvu/suvlasništvu nad obrtom ili trgovačkim društvom, o obavljanju funkcije u trgovačkom društvu (upravna/nadzorna tijela, prokurist), odnosno, o obavljanju (samostalnom ili kroz obrt/društvo) djelatnosti isporuke suvremenih informacijsko-komunikacijskih proizvoda, rješenja, softvera i/ili usluga, te
  • osobnu fotografiju (opcionalno).


Povlačenje privole

U svakom trenutku davatelj ove privole ima pravo u cijelosti ili djelomično povući ovu privolu. Povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade na temelju privole prije njezina povlačenja. Povlačenje privole može se obaviti jednostavnim davanjem izjave o povlačenju neposredno ENT Službeniku za zaštitu podatka ili dostavom putem elektronske pošte na adresu: dpo@ericssonnikolatesla.com. 


Ostale relevantne informacije

U ENT ne provodimo automatizirano donošenje odluka.

 Vaše osobne podatke čuvat ćemo najduže 12 mjeseci. Tijekom tog razdoblja, a do početka novog selekcijskog postupa, vaši osobni podaci bit će pohranjeni u našoj arhivi te se, osim u iznimnim slučajevima (npr. sudski spor), neće aktivno obrađivati. U slučaju otvaranja novog selekcijskog postupka, Vaši osobni podaci bit će aktivno obrađivani kako je detaljno opisano u ENT Informacijama o obradi osobnih podataka Kandidati za posao.